Не спеши улучшать мир – начни с себя

Як впливає гра на розвиток дитини?

12 Октября 2018 в 14:17 Детская психология

Не секрет, що гра - це природна потреба для дитини, яка має вагомий вплив на розвиток. Іноді батьки замінюють гру навчальною чи іншою, більш важливішою на їх думку, діяльністю. Давайте розглянемо більш конкретніше, чого набуває дитина завдяки грі у дошкільному віці. І я сподіваюсь, це надихне батьків переглянути своє ставлення до гри і стати більш лояльнішими до дитячих «пустощів».

В ігровій діяльності найбільш інтенсивно формуються психічні функції та особистісні якості дитини:

Довільна увага і пам'ять. В умовах гри діти зосереджуються краще і запам'ятовують більше.
Розумова діяльність. Спочатку дитина вчиться діяти з предметом-замінником. Поступово ігрові дії з предметами скорочуються, дитина навчається мислити про предмети і діяти з ними в розумовому плані. Таким чином, гра у великий мірі сприяє тому, що дитина поступово переходить до мислення в плані уявлень.
Уява. Розвинута рольова гра з її мудрими сюжетами і складними ролями створює досить широкий простір для імпровізації.
Навички спілкування. Через гру дитина знайомиться з поведінкою та взаємовідносинами дорослих людей, які стають зразком для її власної поведінки, формуються основні навички спілкування, якості, необхідні для встановлення контакту з однолітками.
Вольова регуляція поведінки. Виконуючи певні правила гри, дитина вчиться керувати своєю поведінку, співвідносити свої бажання з інтересами інших.
Мотивація на результат діяльності. Інтерес до малювання, конструювання спочатку виникає як ігровий інтерес, спрямований на процес створення малюнка, конструкції у відповідності з ігровим задумом. І тільки в середньому і старшому дошкільному віці інтерес переноситься на результат діяльності.
Підготовка до навчальної діяльності. В самій ігрової діяльності починає складатися і навчальна діяльність, яка пізніше стає провідною діяльністю.
Розвиток мовлення. Необхідність пояснюватися і домовлятися з однолітками стимулює розвиток зв'язного мовлення.
Формування морально-вольових якостей. Гра як і інші види діяльності, вимагають від дошкільника прояви певних морально - вольових якостей, встановлення контактів з однолітками.
Рефлексія - здатність людини аналізувати свої власні дії, вчинки, мотиви і співвідносити їх із загальнолюдськими цінностями, а також з діями, вчинками, мотивами інших людей. Рефлексія сприяє адекватнїй поведінці людини в світі людей.